Tesi di laurea

Copertina di I DEMOPRETONI di Tono Zancanaro (1945-1947)

I DEMOPRETONI di Tono Zancanaro (1945-1947)

Anno: 2006
Copertina di Tono Zancanaro e il teatro: 1975-1981

Tono Zancanaro e il teatro: 1975-1981

Anno: 2007
Copertina di Tono Zancanaro

Tono Zancanaro

l'opera dal 1931 al 1937

Anno: 2007